Enskilda arkiv
Om du söker efter ett enskilt arkiv eller vill lämna arkivmaterial till en arkivinstitution kan du vända dig till något av Sveriges länsarkiv. Kartan visar de länsarkiv som är medlemmar i Föreningen för Sveriges Länsarkivarier.

Om FSLA
Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), även kallad Länsarkivarieföreningen, är en ideell intresseorganisation och ett proffessionsnätverk för de som är huvudansvariga tjänstepersoner för en regional enskild arkivverksamhet.

Verksamhet
Vi har digitala nätverksmöte, ofta varje månad. I samband med årsmötet håller vi oftast en konferens med studiebesök hos en av föreningens medlemmar. Vartannat år försöker vi genomföra en studieresa. Föreningen Sveriges Länsarkivarier är också remissinstans när det gäller frågor inom den enskilda arkivsektorn och främst de frågor som berör de regionala verksamheterna, exempelvis genom Samverkansmodellen.

Bli medlem
Medlemskap är öppet för de personer som är huvudansvariga tjänstepersoner för en regional enskild arkivverksamhet. Medlemsavgiften är för närvarande 1400 kr/år.

Kontakta oss
Tveka inte att kontakta oss!

FÖRENINGEN SVERIGES LÄNSARKIVARIER
Ordförande: Anna Sténs, Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Sekreterare: Anna Rössle, Dalarnas Folkrörelsearkiv
Kassör: Jonas Andersson, Föreningsarkivet i sydvästra Götaland

E-post: info@fsla.se