Välkommen!

Ormbunke Foto: Joel Bohlander

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), även kallad Länsarkivarieföreningen, är en ideell intresseorganisation och ett proffessionsnätverk, för Sveriges Länsarkivarier, dvs för de personer som är huvudansvarig tjänsteman för en regional enskild arkivverksamhet.

De regionala arkiven i Sverige.

FSLA karta FSLA karta FSLA karta FSLA karta FSLA karta Klicka på bilden för förstoring.

Kartbilden visar de regionala enskilda arkiven.

Dessutom presenteras även några företagsarkiv.

För mer info se vidare under Medlemsarkiv.

Aktuellt

Länsarkivarieföreningens förstudie om förutsättningar för ett gemensamt nationellt E-arkiv för enskild sektor.

Projektets slutrapport i sammanfattad rapport (kort version) (pdf-version)

Broschyr avseende E-arkiv för enskild sektor. (pdf-version)

Kalendarium